Okamžitá výpověď neexistuje

V praxi je často slyšet, že zaměstnanec dostal okamžitou výpověď nebo výpověď na hodinu. Nic takového však náš právní řád nezná. Rozvázání pracovního poměru výpovědí nikdy nemůže být okamžité, neboť výpověď je ze své podstaty vždy spojena s během výpovědní doby, která dle zákona činí nejméně 2 měsíce. Ze dne na den lze zrušit pracovní poměr jen okamžitým zrušením pracovního poměru, ve zkušební době nebo dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pokud tedy zaměstnanec hovoří o okamžité výpovědi, ve skutečnosti má většinou na mysli okamžité zrušení pracovního poměru. Popřípadě k zániku jeho pracovního poměru došlo dohodou, tedy s jeho souhlasem. Je však nutné upozornit, že k okamžitému zrušení pracovního poměru může zaměstnavatel přistoupit pouze výjimečně, a to v případě, kdy zaměstnanec poruší své povinnosti zvlášť hrubým způsobem (např. déletrvající neomluvená absence, úmyslný útok na majetek zaměstnavatele, násilní na pracovišti apod.). Okamžité zrušení pracovního poměru pak lze v některých případech taktéž aplikovat v případě pravomocného odsouzení zaměstnance.

Možnost jednostranného ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je tedy omezena, kdy pracovní poměr může být rozvázán jen výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Výpověď je pak možné udělit jen pro výpovědní důvody uvedené v § 52 zákoníku práce (zrušení nebo přemístění zaměstnavatele, nadbytečnost zaměstnance, zdravotní důvody na straně zaměstnance, neuspokojivé pracovní výsledky, porušení pracovní kázně).

V případě, že s ukončením pracovního poměru nesouhlasíte, máte možnost se bránit. Pokud jste obdrželi výpověď nebo zrušil-li s vámi zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, je nutné bez zbytečného odkladu písemně zaměstnavateli oznámit, že trváte na tom, aby vás dále zaměstnával. Následně máte možnost svá práva uplatnit žalobou k soudu. Pozor si je pak nutné dát na to, že v případě, když podepíšete se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního poměru, pracovní poměr skončí ke dni uvedenému v dohodě. Možnost Vaší obrany proti ukončení pracovního poměru dohodou bude značně limitována, včetně toho, že podpisem dohody můžete ztratit nárok na odstupné.

Nesouhlasíte s ukončením vašeho pracovního poměru? Zákon vám dává širokou možnost obrany. Neváhejte mě kontaktovat a rád vám poradím.

ODESLAT NEZÁVAZNOU POPTÁVKU

(Mgr. Jiří Gabriel, advokát, zpracováno ke dni: 1.3.2021)