O mně

O mně

Studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem ukončil v roce 2010 vykonáním státní závěrečné zkoušky a obhájením diplomové práce na téma Právní prostředky ochrany názvu a dobré pověsti právnické osoby. V průběhu studia jsem absolvoval několik pracovních a studijních pobytů v USA, kde jsem také na University of Texas at El Paso absolvoval studijní stáž.

S právní praxí jsem začal již během studia v advokátních kancelářích a na exekutorském úřadě. Po dokončení studia jsem ukotvil v advokacii; navázal jsem na studentskou praxi v brněnské advokátní kanceláři, a nastoupil jsem jako advokátní koncipient. Dne 3.9.2013 jsem úspěšně složil advokátní zkoušku. Od října roku 2013 působím jako advokát zapsaný v České advokátní komoře pod č. 15170.

Při poskytování právních služeb vycházím z předpokladu, že advokacie není zaměstnáním, ale povoláním, v němž kladu důraz na čestné a poctivé jednání. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a vždy jej upozorním na veškeré aspekty daného případu. Po pečlivé analýze každé situace klientům nabízím nejvhodnější řešení s ohledem na jejich práva a na úsporu finančních prostředků. Právní služby poskytuji i v anglickém jazyce.

KONTAKTUJTE MĚ

Odpovím do dvou pracovních dnů. Většinou však dříve.

  Kde nás najdete?

  Adresa kanceláře

  EMAIL:
  advokat@jirigabriel.cz

  TELEFON:
  +420 776 851 227

  Č. ČAK:
  15170

  IČ:
  02158493

  ADRESA:
  Heršpická 813/5,
  Brno 639 00,
  Česká republika
  (M-Palác, 14. poschodí, nalevo od výtahu)