Právní služby

V advokátní praxi se zaměřuji zejména na obchodní právo (obchodní smlouvy, právo obchodních korporací, nekalá soutěž, přeměněny obchodních společností), zastupování v civilním soudním řízení (vymáhání pohledávek, vlastnické žaloby), převody nemovitostí (kompletní servis včetně advokátních úschov), stavební právo (zastupování účastníků stavebního řízení, příprava žádostí a podání).


Služby pro podnikatele & obchodní právo

 • Poradenství ve věci změn právní úpravy (např. implementace GDPR).
 • Právo obchodních korporací (založení společnosti, změny společenské smlouvy).
 • Převody akcií a obchodních podílů.
 • Přeměny obchodních společností (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy).
 • Obchodní závazkové vztahy (soupis a revize obchodních smluv, zastupování při jednáních).
 • Všeobecné obchodní podmínky pro e-shopy a související agenda.
 • Komplexní právní poradenství při stavebních a developerských projektech.
 • Ohlašování a změny živností (živnosti, koncese, zastupování před živnostenským úřadem).
 • Zastupování v soudních a rozhodčích řízení.

Občanské právo

 • Převody nemovitostí (koupě, prodej, darování, advokátní úschovy).
 • Zřízení věcných práv k nemovitosti (věcná břemena, zástavní právo, právo stavby, zákaz zcizení a zatížení a další).
 • Zastupování před katastrálním úřadem, právní audity nemovitostí a další služby týkající se nemovitostí a dispozicí s nemovitostmi.
 • Bytové právo (nájemní smlouvy, vyklizení nemovitostí, prohlášení vlastníka).
 • Spotřebitelské spory (reklamace vad, náhrady škody).
 • Majetkové spory.

Pracovní právo

 • Pracovní smlouvy, smlouvy o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.
 • Dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o srážkách ze mzdy.
 • Zastupování před soudy v pracovněprávních sporech.

Správní právo

 • Stavební právo (zastupování účastníků řízení; podání návrhů, žádostí a podnětů).
 • Správní soudnictví.
 • Katastrální řízení.
 • Právo životního prostředí.