Stanley

MGR. JIŘÍ GABRIEL, ADVOKÁT

Studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem ukončil v roce 2010 vykonáním státní závěrečné zkoušky a obhájením diplomové práce na téma Právní prostředky ochrany názvu a dobré pověsti právnické osoby. V průběhu studia jsem absolvoval několik pracovních a studijních pobytů v USA, kde jsem také na University of Texas at El Paso absolvoval studijní stáž.

S právní praxí jsem začal již během studia v advokátních kancelářích a na exekutorském úřadě. Po dokončení studia jsem ukotvil v advokacii; navázal jsem na studentskou praxi v Advokátní kanceláři JUDr. Martina Svobody, Ph.D., advokáta, a nastoupil jsem jako advokátní koncipient. Dne 3.9.2013 jsem úspěšně složil advokátní zkoušku. Od října roku 2013 působím jako advokát.

Při poskytování právních služeb vycházím z předpokladu, že advokacie není zaměstnáním, ale povoláním, v němž kladu důraz na čestné a poctivé jednání. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a vždy jej upozorním na veškeré aspekty daného případu. Po pečlivé analýze každé situace klientům nabízím nejvhodnější řešení s ohledem na jejich práva a na úsporu finančních prostředků. Právní služby poskytuji i v anglickém jazyce.

Nabídka právních služeb

V advokátní praxi se zaměřuji zejména na obchodní právo (obchodní smlouvy, právo obchodních korporací, nekalá soutěž), zastupování v civilním soudním řízení (vymáhání pohledávek, vlastnické žaloby), převody nemovitostí (kompletní servis včetně advokátních úschov), stavební právo (zastupování účastníků stavebního řízení, příprava žádostí a podání). Své služby mohu nabídnout rovněž v oblasti obhajoby obviněných a zastupování poškozených v trestním řízení.

Languages

Czech
100% Complete
English
95% Complete
Spanish
30% Complete

Služby pro podnikatele

Více

Civilní právo

Více

Trestní právo

Více

Správní právo.

Více